Provozní řád

Provozní řád rodinného klubu Sedmička v pohybu z.s.I.

Provozovatel

Tento provozní řád upravuje vzájemné smluvní podmínky, kterými se řídí právní vztahy mezi provozovatelem Sedmička v pohybu z.s., veletržní 1396/39, 170 00 Praha 7 ( dále jen fit klub), předseda výkonného výboru Marcela Kašparová (dále jen provozovatel) a jeho zákazníky, kteří využívají služeb fit klubu.II.

Všeobecné údaje

a)

Záchranná služba: 155

Požární útvar: 150

Policie ČR: 158

Městská policie: 156

b)

Provozní doba:

PO – NE 30 minut před začítkem lekce nebo dle dohody.

 

III.

Provozní podmínky

a)

Fit klub je určen k rekreačnímu sportovnímu vyžití a k relaxaci. Návštěvník klubu sportuje na vlastní

nebezpečí.

b)

Fitklub je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu a musí být bezpodmínečně dodržován.

c)

Vstup do Fitklubu je možný jen s platnou klubovou kartou. Členové klubu jsou povinni tuto kartu

předkládat obsluze na recepci při vstupu do Fitklubu.

d)

Vstup na sportoviště je povolen pouze v čisté a kvalitní obuvi se světlou podrážkou a ve vhodném

oblečení, které je určeno ke sportování. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna. Odkládání oblečení a jiných věcí (např. telefonů, batohů či kabel) je mimo prostor šatny zakázáno.

e)

Každý návštěvník klubu musí dbát zásad osobní hygieny.

f)

V celém prostoru Fit klubu platí přísný zákaz kouření, používání otevřeného ohně a požívání

alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor klubu zakázán.

g)

Návštěvník přítomný ve Fit klubu neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním

přítomným cvičícím.

h)

Členové Fit klubu jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fit klubu, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením provozního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze na recepci.

ch)

Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor Fit klubu.

 

 


IV. Ostatní ustanovení

Provozní řád nabývá účinností dnem jeho zveřejnění v prostorách

fitness klubu.

Tento provozní řád je platný a účinný ode dne : 1. února 2014.

P r o v o z o v a t e l: Sedmička v pohybu z.s., veletržní 1396/39, 170 00 Praha 7

 

TRX Osobní tréninky Cvičení pro seniory Body a step Bodyforming

Cvičení TRX

TRX® se skládá ze dvou pevných popruhů nastavitelné délky zakončenými madly pro ruce či nohy. Samotné cvičení probíhá tak, že jedna část těla je vždy na podložce (zpravidla na zemi) a druhá je zavěšena na TRX®.

Nabídka osobních tréninků

Tréninkový plán Vám sestavíme na základě věku, kondice, ale i časových a finančních možností.

Nabídka pro seniory

Pestré zdravotní a kondiční cvičení i pro seniory se zdravotními problémy.

Cvičení bosu a stepu

BOSU je specificky navrženo, aby pomohlo dosáhnout rovnováhu mezi svalovými systémy posturálních a fázických řetězců rychleji, bezpečněji a kompletněji než jakékoliv jiné tréninkové zařízení.

Bodyforming

Komplexní cvičení zaměřené na rovnoměrné formování a zpevnění celé postavy. Bodyforming se zaměřuje na posílení ochablých a protažení zkrácených svalů.